session_start(); if(!file_exists('config_db.php')) die('brak pliku config_db.php'); include('config_db.php'); include('./dane/funkcje.php'); $jezyk='PL'; $db = mysql_pconnect($serwer, $user, $haslo); if (!$db) { echo 'B艂膮d po艂膮czenia z baz膮 danych'; exit; } mysql_select_db($baza); mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); $_SESSION['session_jezyk']=$jezyk; /////////////usuwanie emaila $emailUsunieto=false; if(isset($_GET['usunEmail'])) { $z='SELECT * FROM newsletter'; $w=mysql_query($z); while($w!=NULL&&$l=mysql_fetch_array($w)) { if(md5($l['email'].'solimy')==$_GET['usunEmail']) { $z='DELETE FROM newsletter WHERE id="'.$l['id'].'"'; $q=mysql_query($z); echo mysql_error(); $emailUsunieto=true; } } } //////////// $plik_odw=basename($_SERVER['REQUEST_URI']); if(strpos($plik_odw,'.html')===FALSE) $plik_odw=''; preg_match('/(.*?)-sort-(.*?)-kat-(.*?)-str-(.*?).html/',$plik_odw,$wyn); if(count($wyn)>1) { $plik_odw=$wyn[1].'.html'; $_GET['strona']=$wyn[1]; $_GET['sort']=$wyn[2]; $_GET['str']=$wyn[4]; $_GET['id_kat']=$wyn[3]; }else { //aktualnosci/galeria paginacja preg_match('/(.*?)-kat-(.*?)-str-(.*?).html/',$plik_odw,$wyn); if(count($wyn)>1) { $plik_odw=$wyn[1].'.html'; $_GET['strona']=$wyn[3]; $_GET['str']=$wyn[3]; $_GET['id_kat']=$wyn[2]; //aktualnosci/galeria paginacja }else { preg_match('/(.*?)-szczegoly-(.*?).html/',$plik_odw,$wyn); if(count($wyn)>1) { $plik_odw=$wyn[1].'.html'; $_GET['szczegoly']=$wyn[2]; } preg_match('/(.*?)-sort-(.*?).html/',$plik_odw,$wyn); if(count($wyn)>1) { $plik_odw=$wyn[1].'.html'; $_GET['sort']=$wyn[2]; } if(count($wyn)>1) { $plik_odw=$wyn[1].'.html'; $_GET['dodaj_form']=1; ///dodawania k }else { preg_match('/(.*?).html/',$plik_odw,$wyn); if(count($wyn)>1) $_GET['page']=$wyn[1]; } } } if($plik_odw=='') $zap='SELECT * FROM kategorie ORDER BY id'; else $zap='SELECT * FROM kategorie WHERE link="'.addslashes($plik_odw).'"'; $w=mysql_query($zap); echo mysql_error(); if($w!=NULL&&$l=mysql_fetch_assoc($w)) { $_GET['id']=$l['id']; $_GET['page']='strony'; } if(isset($_GET['page'])) $page=$_GET['page']; if(isset($_GET['modul'])) $modul=$_GET['modul']; $page='strona-glowna'; if(isset($_GET['page'])) $page=$_GET['page']; $page=preg_replace('/\./','',$page); if($page=='') $page='index'; if($_GET['page']=='strony'&&($_GET['id']=='396'||$_GET['id']=='392')) { $zapytanie='SELECT * FROM kategorie WHERE matka="'.addslashes($_GET['id']).'" ORDER BY pozycja desc, id'; $wynik=mysql_query($zapytanie); $lin=mysql_fetch_assoc($wynik); $_GET['id']=$lin['id']; } //struktura do linkow modrawrite $strMR=''; $zap='SELECT * FROM kategorie'; $w=mysql_query($zap); while($w!=NULL&&$l=mysql_fetch_assoc($w)) { $strMR[$l['id']]=Array('nazwa'=>$l['nazwa'],'link'=>$l['link'],'aktywna'=>$l['aktywna']); } if($page!='index'&&isset($_GET['id'])) { $zap='SELECT * FROM kategorie WHERE id="'.addslashes($_GET['id']).'"'; $wyn=mysql_query($zap); $lin=mysql_fetch_assoc($wyn); $dane['nazwa']=$lin['nazwa']; $dane['tytul']=$lin['tytul']; $dane['opis']=$lin['opis']; $dane['klucze']=$lin['klucze']; if($lin['id']!='1') { $tmp[]=$lin['nazwa']; $tmp_id[]=$lin['id']; } $id_matka=$lin['matka']; while($wyn!=NULL&&$lin['matka']!='0') { $zap='SELECT * FROM kategorie WHERE id="'.$lin['matka'].'"'; $wyn=mysql_query($zap); if($wyn==NULL) break; $lin=mysql_fetch_assoc($wyn); if($lin==NULL) break; $tmp[]=$lin['nazwa']; $tmp_id[]=$lin['id']; } if($page=='strony') { $sciezka=''; for($a=count($tmp)-1;$a>=0;$a--) { if($tmp_id[$a]=='72')continue; $sciezka.=' '.$strMR[$tmp_id[$a]]['nazwa'].''; if($a!=0) $sciezka.=' '; } $tytul_kat=$lin['nazwa']; $id_glowna=$lin['id']; } if(isset($_GET['szczegoly'])&&$id_glowna>=331&&$id_glowna<=335) { $zap='SELECT * FROM oferty WHERE id="'.addslashes($_GET['szczegoly']).'"'; $w=mysql_query($zap); $lin=mysql_fetch_assoc($w); $dane['nazwa']=$lin['nazwa']; $dane['tytul']=$lin['tytul']; $dane['opis']=$lin['opis']; $dane['klucze']=$lin['klucze']; $sciezka.=' / '.$dane['tytul']; } } if($dane['tytul']=='') { $dane['tytul']='Domyslny tytu艂'; $dane['opis']='Opis'; $dane['klucze']='Klucze'; } ?>
DE EN

ikona